Sale!
Hộp 2 bánh mẫu đơn đỏ 150g - 250g
Hộp 2 bánh mẫu đơn đỏ 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh mẫu đơn đỏ 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory
 • Ưu điểm: Ép kim họa tiết.
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Sale!
Hộp 2 bánh đại đóa 150g - 250g
Hộp 2 bánh đại đóa 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh đại đóa 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Sale!
Hộp 2 bánh lý ngư 150g - 250g
Hộp 2 bánh lý ngư 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh lý ngư 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Sale!
Hộp 2 bánh phú quý 150g - 250g
Hộp 2 bánh phú quý 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh phú quý 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Sale!
Hộp 2 bánh bách hợp 150g - 250g
Hộp 2 bánh bách hợp 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh bách hợp 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Sale!
Hộp 2 bánh thu cúc 150g - 250g
Hộp 2 bánh thu cúc 150g – 250g
 • Hộp trung thu 2 bánh thu cúc 150g – 250g
 • Kích thước: 22 x 12 x 6 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory
not rated 12.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp 6 bánh tố nữ 80g - 100g
Hộp 6 bánh tố nữ 80g – 100g
 • Hộp trung thu 6 bánh tố nữ 80g – 100g
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 24 x 16,5 x 5 cm
  • Túi: 25 x 18 x 6 cm
 • Vách chia: 6 ngăn
 • Chất liệu: Giấy Ivory
not rated 32.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp 6 bánh tiên hạc 150g – 250g (nhũ đồng họa tiết)
Hộp 6 bánh tiên hạc 150g – 250g (nhũ đồng họa tiết)
 • Hộp trung thu 6 bánh tiên hạc 150g – 250g
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 36 x 28 x 6.5 cm
  • Hộp con: 10.2 x 10.2 x 6 cm
  • Hộp dài: 10,2 x 20,5 x 6 cm
  • Túi: 38 x 31 x 8 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
 • Ưu điểm: Nhũ đồng họa tiết.
not rated 55.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp 4 bánh lý ngư 150g - 250g
Hộp 4 bánh lý ngư 150g – 250g (có hộp trà)
 • Hộp 4 bánh lý ngư 150gr – 250gr có hộp trà
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 36 x 28 x 6.6 cm
  • Hộp con: 10.2 x 10.2 x 6 cm
  • Hộp trà: 6 x 6 x 22 cm
  • Túi: 38 x 31 x 8 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory.
 • Ưu điểm: DẬP NỔI HỌA TIẾT.
not rated 52.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp 4 bánh tố nữ 150g - 250g
Hộp 4 bánh tố nữ 150g – 250g
 • Hộp trung thu 4 bánh tố nữ 150gr – 250gr
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 37 x 37 x 6.6 cm
  • Hộp con: 10.2 x 10.2 x 6 cm
  • Túi: 40 x 38.5 x 8 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory
 • KÍCH THƯỚC CỠ ĐẠI
 • NẮP ÂM DƯƠNG
not rated 55.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp trung thu 4 bánh vũ môn 150g - 250g
Hộp 4 bánh vũ môn 150g – 250g
 • Hộp trung thu 4 bánh 150gr – 250gr
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 27 x 27 x 6.6 cm
  • Hộp con: 10.2 x 10.2 x 6 cm
  • Túi: 28.5 x 30.5 x 8 cm
 • Chất liệu Giấy Ivory
 • DẬP NỔI + MENTALIZE
not rated 46.000  Thêm vào giỏ hàng
Hộp 4 bánh phú quý 150g - 250g
Hộp 4 bánh phú quý 150g – 250g
 • Hộp trung thu 4 bánh 150gr – 250gr phú quý
 • Kích thước hộp:
  • Khay hộp: 27 x 27 x 6.6 cm
  • Hộp con: 10.2 x 10.2 x 6 cm
  • Túi: 28.5 x 30.5 x 8 cm
 • Chất liệu: Giấy Ivory
 • ÉP KIM HỌA TIẾT
not rated 46.000  Thêm vào giỏ hàng