Chính sách bảo mật tại Khuonlambanh.com

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

 • Khuonlambanh.com thu thập thông tin cá nhân của khách hàng như tên, địa chỉ, email, số điện thoại để xử lý đơn hàng và cung cấp dịch vụ.

2. Sử Dụng Thông Tin:

 • Thông tin cá nhân được sử dụng để xác nhận đơn hàng, giao hàng, và liên hệ với khách hàng trong trường hợp cần thiết.
 • Khuonlambanh.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba.

3. Bảo Mật Thông Tin:

 • Khuonlambanh.com áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không hợp lệ.
 • Chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có quyền truy cập vào thông tin cá nhân để thực hiện công việc liên quan.

4. Quyền Lợi Của Khách Hàng:

 • Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp với Khuonlambanh.com qua email hoặc số điện thoại.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại về việc bảo mật thông tin cá nhân nếu cảm thấy quyền lợi của mình bị xâm phạm.

5. Thay Đổi Chính Sách:

 • Khuonlambanh.com có quyền thay đổi chính sách bảo mật khi cần thiết và sẽ thông báo trên website hoặc qua email cho khách hàng.

6. Liên Hệ:

 • Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ:
 • Email: khuonlambanh@gmail.com
 • Điện thoại: 0913.956.799 | 0975.958.518

Khuonlambanh.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng một cách tốt nhất.